водомери

ВиК Хелп с подробна информация за смяната на водомерите в София

ВиК Хелп с подробна информация за смяната на водомерите в София

За да бъде сменен водомер за битови или индустриални нужди е необходимо да има предпоставка за такъв вид услуга. Причините обикновено се свеждат до възникнали дефекти, при които е наложително водомера да бъде подменен както и при изтичане срока на техническите експлоатационни данни. Т.е. ако водомера ви спре да работи или отчита повече разход поради техническа повреда или пък е прекалено стар ето, че настъпва необходимост от това той да бъде своевременно подменен. Много хора се питат кого следва да уведамят при поява на подобни симптоми, които са мотив да бъде сменен водомера им. Първото, което следва да направите е да уведомите инкасатор или административен орган на дружеството доставчик и след това да подходите отговорно с наемането на специалист, който да извърши смяната.

Важна информация

Разбира се, че като един от специфичните измервателни уреди, които имат отношение спрямо отчитането на вода е логично да има конкретни изисквания към екипите, които провеждат такива ремонтни действия. Така например домакинствата от София след като направят необходимото за да уведомят своите инкасатори по райони е необходимо да се запознаят със списъка от фирми, които са лицензирани и могат да извършат смяна на водомери София – vikhelp.com е сайта, в който ще намерите пълна информация за услугата.

ВиК Хелп е от лицензираните екипи в столицата, които са детайлно наясно с естеството на услугата. Характерно за повечето водопроводчици е това, че те имат способности и умения за подмяната на водомерите, но реално не са получили лиценз за провеждането на този тип дейност. Новия водомер не само трябва да отговаря на указанията и одобрението на доставчика на вода, но да бъде съобразен и със спецификата на извършване на услугата:смяна на водомер

  • Демонтиране съобразно правилата за отстраняване на водомера от инсталацията;
  • Придружаващи протоколи, които описват естеството на услугата;
  • Монтажни дейности;
  • Пломбиране на водомера;
  • Узаконяване.

Без да бъдат спазени тези условия и изисквания няма как да бъдат проведени мероприятията по законно и съобразно издадените лицензи ремонтни работи. Именно поради това от Софийска вода АД разполагат със списък от оторизирани фирми, на които можете да поверите ремонта и смяната на авариралия битов водомер.

Цена, особености, време за смяна

Три са основните неща, които вълнуват абонатите, на които се налага да им бъде подменен водомера. Със сигурност това, което е важно да бъде отбелязано е това, че в София са почти унифицирани цените на тези услуги. В зависимост от цолажа на водомера стойността на услугата аварира от 30 до 45 лева за фактическата смяна, а за покупката на водомер ще се наложи да заплатите от 28 до 48 лева. Ще отворим една скоба за да уведомим софиянци, че дружеството доставчик изисква новите водомери да имат опция за дистанционно отчитане на водата, което на практика цели оптимизиране на разходите, които са насочени към събирането на данни за начисляването на сметките на абонатите.

И след като уточнихме колко ще ви струва услугата смяна на водомери още веднъж ви каним да посетите сайта на vikhelp.com за да получите подробна информация за етапите при осигуряване на достъп за извършване на ремонтната услуга. Това, което е решаващо да се подчертае е, че има нужда да бъдат използвани професионалисти, които спазват строго извършването на работата, за която са наети, а освен това да се съблюдава също така и за коректното попълване на информацията, която е задължителна за всеки издаден Приемо-предавателен протокол.

Времето, за което се провеждат действията от специалист можем да определим като изключително кратко. Не се изненадвайте, че от ВиК Хелп ще поискат не повече от 20 минутен достъп до ревизията на водомера. Със сигурност ловкостта и уменията са от съществено значение с цел да се намали дискомфорта и да разполагате с утвърден екип, който да свърши всичко за сравнително кратко време.