Ипотечен кредит за пенсионери

Ипотечен кредит за пенсионери

Гражданите в златна възраст в България съставляват специална категория от хора, която според закона е уязвима поради това, че се намира в незадоволително финансово положение. Голяма част от тези хора не работят, трудно подвижни са, живеят изолирано, страдат от редица заболявания и е затруднен достъпът им до услугите, намиращи се в Общността. Поради тези причини значителна част от хората в пенсионна възраст са с нисък стандарт на живот. Ако, обаче, едно такова лице желае да получи ипотечен кредит, това е негово право и дори тази група от хора имат известни привилегии, тъй като пенсията, която държавата им изплаща за кредиторите е ясна гаранция, че те са надеждни платци.

Ако човек, който получава пенсия реши да изтегли ипотечен заем, първата стъпка е да проучи кредитния пазар у нас, като разгледа статии по тази тема в Интернет и се спре да банка, която предоставя кредитния продукт Ипотечен кредит за пенсионери.

Въпреки, че лицата от тази категория е с неблагоприятно финансово положение, ипотеката се обвързва с материална гаранция, която по принцип е под формата на недвижимо имущество. Накратко, ако един човек в пенсионна възраст, може да докаже с нотариален акт, че собственост на идеални части от сграда или цяла жилищна или търговска постройка, то няма спънка, кредитните институции да му откажат ипотечен заем.

В същото време, доходът на тези лица е постоянен – пенсията се счита от кредиторите за регулярен доход, а пенсионерите за едни от най-редовните и стабилни платци.

Една част от тези хора работят, макар че вече получават от държавата пенсия. Това означава допълнителен доход за улесняване изплащането на задължението.

Банките за много подробни и обръщат внимание на всеки детайл при този тип заеми преди да дадат своето положително становище, защото отчитат важността на това на клиентите да остават всеки месец достатъчно средства, за да поддържат нормалния си жизнен стандарт.

Оценката на стойността на имота, който един пенсионер предлага на банката като обезпечение, става на пазарна основа и ако становището на кредитора е положително, тя учредява ипотека върху него.

Наред с банковите институции у нас вече има и доста небанкови, кредитни компании за бързи кредити, които също предлагат финансова подкрепа за тази категория хора. Те спадат към потребителските кредити.