Какви действия и документи са нужни за да заявите кремиране?

Какви действия и документи са нужни за да заявите кремиране?

Изгарянето на телата на покойниците се извършва като свещен ритуал в не малко страни. Докато едни религии като християнството го отхвърлят то при други това е един от приетите начини да се сбогуваме и принесем телата във вечността. Според християните изгарянето се свързва с това, че покойника няма да намери утеха и спокойствие. Но да се превърнем в пепел и праха ни да бъде разпръснат на любимите места пък е прието да се прави в не малко страни, които освен, че така освобождават душата от тялото извършват и един своеобразен жест на поклонение. Самото кремиране е процес, който у нас се извършва в специални крематориуми.  Телата на починалите се поставят в ковчег и се изгарят при температура около 1000 градуса. Пещите са пригодени за извършване на кремация на едно тяло като така се елиминира възможността праха на един мъртвец да се смеси с друг, който се кремира. Като продължителност този акт трае около час, като след изгарянето на човешките останки костите се охлаждат, смилат и се поставят в урни, които са предназначени за съхранение на праха на починалия.

При самото кремиране ковчезите, в които се поставят починалите хора са изцяло дървени и не се допуска при тях да има метални елементи, които след приключване на процедурата могат да създадат проблеми при смилането на останките. Заявката за кремация се извършва непосредствено след получаване на смъртния акт на покойника. Не по-късно от двадесет и четири часа на смъртта тялото се приема в крематориума и се извършва самата процедура. Освен тези подробности имайте предвид, че от крематориума ще изискват и още документи. Задължително трябва да представите талон-разрешително от лекар, с което се удостоверява, че починалия не е бил обект на насилствена смърт. Заявяването на желание за кремиране на тялото на покойник се декларира единствено от него родственик. Кремирането е не просто акт, с който извършваме своеобразно погребение. Поставен праха в урната може да бъде съхраняван в дома или да бъде извършено урнополагане в гробищния парк.

Кремирането в модерните крематориумите у нас вече предлагат и услуга, при която близките на покойника могат да наблюдават  от специална зала. Идеята на това е наистина съвременното общество да осъзнае предимството от това да приемат кремацията като един достъпен и достоен начин да се разделим с близките ни хора. Напоследък много траурни агенции започнаха да предлагат доста ниски ценови пакети за такъв тип погребение , което е повод не малко близки на починалите хора да избират именно огнено погребение. Дали обаче това е езически акт или начин да се освободят и пречистят душите на мъртвите само можем да гадаем.