безработица

Как община Асеновград се справя с високото ниво на безработицата в района?

Как община Асеновград се справя с високото ниво на безработицата в района?

Безработицата в страната  е един от основните проблеми, с които трябва да се справи социалното ни министерство. На практика хората на възраст над 54 годи, които нямат добра квалификация и образование са принудени да живеят от социални помощи. Това обаче не е основния проблем. По този начин се създава група от хора, които не се чувстват част от обществото, подритнати са, няма коефициента на полезно действие и от тук се появяват признаци на ниско самочувствие и самооценка. Една от общините, които работи по проекти за насърчаването на заетостта е община Асеновград. Идеята е за създаване на ново предприятие, което цели да се насърчи заетостта на уязвимите групи като тенденциите са за осигуряването на работни места, които свързани с поддръжката на общински обекти и такива в сферата на строителството.мерки срещу безработица

Идеята е да са назначат на робота хора, които дори нямат професионален опит и квалификация, но пък имат желание да получат шанса да дадат своя принос в горе упоменатите дейности. За целта община Асеновград обявява и държавна поръчка за доставка на секции мебели, столове, офис оборудване, стелажи и други нужни за новооткритата канцелария обзавеждане. Създаването на една уютна работна среда има за цел да се насърчи идеята и така хората н неравностойно положение да получат своя шанс за получаване на работа, която да им носи удовлетворение. Освен, че със средствата ще бъдат обзаведени офисите на новото общинско предприятие се предвижда също така и подновяване на материалната база на офисите в общината.

Като се има предвид, че общинската администрация е нейното лице то именно подобряването на условията за работата служителите би било приоритет за гражданите и тяхното отговорно и бързо обслужване. Предвиждат се закупуването на нови посетителски столове, контейнери за документ, бюра, мека мебел, секции и стелажи. Над 174 хиляди лева е общата сума, която се осигурява от оперативна програма Развитие на човешките ресурси и ще бъде усвоена с оглед намаляването на безработицата в община Асеновград.